ProLab pregled mogućnosti

ProLab LIMS koristi se u radu raznovrsnih laboratorija i služi za upisivanje dostavljenih uzoraka, njihovu obradu, distribuciju uzoraka iz prijemnog ureda u laboratorije te među laboratorijsko pretraživanje, ispis radnih naloga i izvješća o izvršenim pretraživanjima te statističku obradu podataka. Implementacijom sustava uspostavlja se potpuni nadzor na procesima unutar laboratorija te se s lakoćom može aplicirati u svim situacijama koje zahtijevaju laboratorijska pretraživanja.

Program omogućuje:

 • Primanje i evidenciju uzoraka dostavljenih na analize.
 • Označavanje i distribuciju svih dostavljenih uzoraka od prijemne kancelarije prema laboratorijima.
 • Jedinstvenu bazu podataka kupaca, uzoraka, standarda pretraživanja i laboratorijskih metoda.
 • Sadrži više od 800 grupa, 150 kategorija, 2000 uzoraka predefiniranih u programu
 • Definirane razine pristupa podacima (zaštićeno lozinkama) na različitim razinama unutar programa, prema skupinama korisnika.
 • Praćenje uzoraka u laboratorijima, odgovarajućim radnim nalozima i ostalom dokumentacijom koju propisuje dokumentacija sustava upravljanja i koju zahtijevaju laboratoriji, ovisno o prirodi posla.
 • Praćenje uzoraka koji se analiziraju u više laboratorija.
 • Siguran dvosmjerni protok informacija između laboratorija.
 • Uniformnost izlaznih dokumenata iz svih laboratorija.
 • Ispis rezultata pretraživanja na jednom mjestu, uz prethodnu šifriranu autorizaciju na nivou laboratorija, voditelj, predstojnik, ravnatelj laboratorija.
 • Ispis, dostupnost i arhiviranje rezultata pretraživanja i baza podataka sukladno normi HRN/EN/ISO/IEC 17025.
 • Ispis uniformnih izvješća o pretraživanjima pod jedinstvenim brojevima.
 • Prilikom podnošenja izvještaja na svim razinama omogućena je višejezičnost.
 • Statističku obradu podataka unesenih u internu bazu te jednostavnu obradu podataka potrebnih za mjesečna/godišnja izvješća (svi podaci dostupni u svakom trenutku).
 • Integrirani e-mail klijent sa mogućnošću slanja pojedinačnih ili grupnih PDF izvješća.
 • Prilagođen je povezivanju sa drugim informacijskim sustavom ERP,CRM i sl. važnim za trenutni prijenos informacija (npr. HPA, SVIS).
 • Kompatibilnost aplikacije unutar laboratorija.

Matični dokumenti sadrže podatke o laboratoriju i svim korisnicima programa, te slijedeće velike grupe podataka:

 • Adresar u adresaru su upisani svi kupci, pošiljatelji, vlasnici, posjednici ili proizvođači uzoraka (predmeta) koji se zaprimaju u laboratorij na ispitivanje/pretraživanje, sa svim podacima bitnim za kontakt i suradnju.
 • Parametar pretraživanja laboratorij na ovom mjestu vodi popis parametara pretraživanja koje koristi u laboratoriju. Upis podataka zasniva na hijerarhijskom uređaju među podacima [parent-child].
 • Metode laboratorij na ovom mjestu vodi popis ispitnih metoda koje koristi u laboratoriju. Podaci o svakoj metodi uključuju oznaku, naziv, parametar pretraživanja, mjernu jedinicu, reviziju i oznaku akreditacije.
 • Standardi svaki uzorak dostavljen u laboratorij pretražuje se po određenom standardu. Koji standard pretraživanja će se primjeniti laboratorij može odrediti samostalno, ili kreirati standarde pretraživanja na temelju zakonske regulative. Standardi pretraživanja vezeni su uz metode pretraživanja.
 • Grupe - Uzorci sadrže popis uzoraka koji su vezani na grupe uzoraka. Program sadrži više od 800 grupa sa 2300 različitih uzoraka. Svaki uzorak koji još ne postoji u bazi podataka moguće je kontrolirano unijeti u program i pridružiti grupi uzoraka. Uzorci se pridružuju određenoj kategoriji i standardima pretrživanja.
 • Statistika program omogućava praćenje svih postupaka u laboratoriju te pregled i ispis istih sortiran prema različitim parametrima (parametru, metodi, standardu, uzorku, grupi, kupcu, području...) za izabrano vremensko razdoblje.

Svi podaci spremljeni u matičnim dokumentima mogu se kombinirati i koristiti kao predlošci u radu.
Kao i mnoge druge funkcije i sam naziv programa je moguće prilagoditi vrsti vašeg poslovanja te ga prema potrebi nazvati ProLab ili VetLab.

Pregled nekih od mogućnosti programa ProLab - VetLab