OBRADA UZORAKA

OBRADA UZORAKAPri obradi uzorka korisnik odabire oderđeni uzorak pod jedinstvenim brojem sa liste i otvara mu se novi ekran, na kojem su specificirani zahtjevi za taj uzorak. Ovisno o razini pristupa i dodijeljenim odgovornostima u sustavu, korisnik može upisivati rezultate dobivene ispitivanjem/pretraživanjem. Po obradi i završetku pretraživanja analitičar potpisuje unesene rezulate pod svojom lozinkom. Završetkom se mijenja status uzorka i izvješća te se postupak mora odobriti i od voditelja laboratorija. Ispis izvješća je onemogućen dok ono nije odobreno od osobe ovlaštene ispred uprave laboratorija. Za sve dokumente unutar aplikacije vidljivo je da li su ispisani ili nisu.