Analitička kemija

Analitička kemijaProvedba širokog spektra kemijskih analiza u cilju utvrđivanja kakvoće hrane za životinje i namirnica animalnog podrijetla.
Određivanje razina ostataka tvari s anaboličkim učinkom u biološkom materijalu.