Bjesnoća i opća virologija

Bjesnoća i opća virologijaDijagnosticiranje zaraznih bolesti virusne etiologije domaćih i divljih životinja, prije svega respiratornih bolesti preživača.
Dijagnosticiranje bjesnoće i bolesti Aujeszkog.
Kontrola imunogenosti virusnih monovalentnih i polivalentnih cjepiva domaćih i stranih proizvođača.