Mastitisi i kakvoća sirovog mlijeka

Mastitisi i kakvoća sirovog mlijekaLaboratorijska i terenska dijagnostika upala vimena.
Određivanje higijenske kakvoće i kemijskog sastava sirovog mlijeka.
Kvalitativno određivanje sadržaja inhibitornih tvari.