Mikrobiologija hrane

Mikrobiologija hraneMikrobiološka pretraga uzoraka hrane animalnog podrijetla.
Kontrola mikrobiološke čistoće površina i pribora za pripremu hrane.
Kontrola u proizvodnim objektima za klanje životinja, preradu i proizvodnju hrane animalnog podrijetla.