Parazitologija

ParazitologijaDeterminacija endo i ektoparazita domaćih i divljih životinja primjenom klasičnih parazitoloških metoda kao i primjenom imunodijagnostičkih testova.
Istraživanje pojave parazita uzročnika zoonoza.