Serološka dijagnostika virusnih bolesti

Serološka dijagnostika virusnih bolestiLaboratorijska i terenska dijagnostika virusnih bolesti.
Kontrola virusnih bolesti domaćih životinja koje se uvode u rasplod radi poboljšanja genetike u stočarstvu.
Provedba kontrole zdravstvenog nadzora domaćih životinja u intenzivnom načinu držanja.