Veterinarska ekologija

Veterinarska ekologijaUpotpunjuje dijagnostičke i znanstveno istraživačke aktivnosti laboratorija.
Predmet zanimanja obuhvaća : smještaj i način držanja životinja, izvori i putovi širenja uzročnika infekcija, postupci sprečavanja širenja infekta, pitanje zbrinjavanja otpadnih tvari animalnog podrijetla, zaštita i dobrobit životinja.